Het belang van akoestiek

Met de komst van de geluidsinstallatie en de bouw van meer multifunctionele kerken en ruimten werd vrijwel geen aandacht aan de akoestiek besteed. Hoewel niet zichtbaar, ging men toch merken wat er gemist werd. Men ervaart dat het orgel de ruimte niet meer vult, het is onvoldoende draagkrachtig, de gemeente- en koorzang klinkt iel, zingt zwaar en moeizaam. Juist het missen van een goede akoestiek in een droge kerk is voelbaar. Dit gemis gaat men de laatste jaren steeds meer ervaren in veel naoorlogse- en nieuwe kerken.

Het ontstaan van akoestiek

Door een samenspel van reflecties kan een mooie akoestiek met galm ontstaan. Heel vaak denkt men dat dit ontstaat door het simpele rekensommetje 1+1+1=3, oftewel: harde wanden + harde vloeren + harde of gewelfde plafonds = een goede akoestiek. Maar zo simpel is het absoluut niet. Het wel of niet aanwezig zijn van een goede akoestiek hangt af van veel meer factoren. Om maar enkele te noemen: de m3 inhoud per persoon, aanwezigheid van galerijen, vormgeving enz. Kortom, akoestiek is grillig en laat zich niet dwingen.

Werking van het systeem

In de ruimte komen een aantal microfoons die alle geluiden van orgel en zang opvangen en doorsturen naar de centrale processor/computer, het hart van het Griffioen Akoestisch Systeem. De processor genereert de ideale galm en stuurt deze naar de bijbehorende speakers. Hierbij wordt het directe geluid ongemoeid gelaten. Uitsluitend het indirecte geluid wordt bewerkt, hierdoor ontstaat de gewenste akoestiek. Daarnaast is het mogelijk om enkele selecties te maken uit de akoestiek. Bijvoorbeeld: Stand 1: installatie uit, Stand 2: tijdens de spraak/ preek, 1,6 seconden. Stand 3: tijdens samenzang of orgelspel, 3,9 seconden. Tientallen referenties geven aan, dat het verschil tussen een natuurlijke akoestiek en het Griffioen Akoestisch Systeem niet waarneembaar is. Daarbij is ook de installatie nauwelijks waarneembaar en kan geïnstalleerd worden zonder hak-en breekwerk, kortom zonder enige verbouwing of aanpassing van de ruimte.

Resultaat

Zowel voor orgelspel als voor de zang geeft het Griffioen Akoestisch Systeem een aanzienlijke verbetering; het orgel wordt draagkrachtiger, doorzichtiger en breder. Het koor gaat makkelijker zingen, evenals de gemeentezang die voller wordt, meer glans en bundeling krijgt. Ook andere muzikale activiteiten winnen aan kwaliteit. Met name in kerken met galerijen zal het orgel onder de galerij aanmerkelijk beter tot zijn recht komen, zodat men zich ook hier direct bij de dienst betrokken voelt.

Ervaring

In de referenties kunt u zien dat het Griffioen Akoestisch Systeem inmiddels een beproefd systeem is in meerdere kerken, zalen en aula. Een bijkomend effect van dit systeem is, dat soms een uitbreiding van het pijporgel met enkele stemmen overbodig is, maar ook dat er bij de begeleiding van de gemeentezang meer gebruik wordt gemaakt van uitkomende stemmen i.p.v. veelal het volle werk. Daarnaast willen wij er nog op wijzen dat het Griffioen Akoestisch Systeem totaal los staat van de geluidsinstallatie. Wel is het zo dat het gesproken woord, mede door dit systeem ook meer breedte en diepte krijgt.

Griffioen Akoestische Systemen

Het systeem werd in 1982 ontworpen door de technicus Arie Griffioen te Amersfoort. In samenwerking met de Technische Universiteit te Delft werd het systeem verder ontwikkeld en verfijnd. Het systeem is ook geplaatst in de aula van deze hogeschool. In 1999 werd het bedrijf door ons overgenomen en verplaatst naar Staphorst. Griffioen Akoestische Systemen is een geregistreerd handelsmerk, gedeponeerd bij het Benelux merken bureau.

Informatie

Bij een vrijblijvend bezoek aan uw kerk geven wij gedetailleerde informatie en een prijs-indicatie. Om u een indruk te geven van het Griffioen Akoestisch Systeem stellen wij uw bezoek aan een kerk waar dit systeem is geplaatst, op prijs. Daarna ontvangt u van ons een vrijblijvende schriftelijke offerte, waarin uw wensen verwerkt worden met de mogelijkheden die wij bieden.

Wijk Sionskerk, Nunspeet, 800 zitpl. G-CM 18-24 systeem

Geref. Gem. in Nederland, Elspeet (interieur) G-CM 18-18 systeem

Griffioen akoestische processor

Geref. Gem. Werkendam

1000 zitpl. G-CM 36-36 systeem

Maastricht, St. Janskerk.

G-CM 18-28 systeem

Copyright: Allen Organ Benelux 2022 - Realisatie: Dogravo Drukwerkverzorging, Damwâld